E-nummer er produktets identifikasjonsnummer (modellnummer). Vi trenger det for å kunne ta med de riktige reservedelene og få et vellykket første besøk hos kunden. Du finner E- nummer på produktets typeskilt. Typeskiltet står på ulike steder på produktene. For å finne ut hvor du finner typeskiltet på ditt produkt, bruk vår typeskiltsøker nedenfor.

e-number-example